Informació Institucional

Codi ètic i de conducta

Missió, visió i valors

Normativa aplicable

Decret 55.2012

Decret 1.2000

Decret 58.2010

Ley 49.2002

LLei 4.2008

Estatuts i número de registre de l’entitat

Resolució al Registre de Grups d'Interés

Estatuts

Composició dels òrgans de govern i delegats

Assamblea General

Comissions assessores

Comissió mèdica
Comissió seleccions catalanes
Comissió d'inversions
Comissió Dona i Esport

Consell directiu

Organigrama

Estructura del grup d’entitats

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Pla d'activitats anuals vigent (2021)

Pla d'activitats anuals 2020

Pla d'activitats anuals 2019

Pla d'activitats anuals 2018

Pla d'activitats anuals 2017

Pla d'activitats anuals 2016

Pla d’activitats anual 2015

Comptes anuals 2020

Informe auditoria

Comptes anuals 2019

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Comptes anuals 2018

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Comptes anuals 2017

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Comptes anuals 2016

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Comptes anuals 2015

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Retribució de l'òrgan de direcció, gestió i administració

Patrimoni

Gestió Administrativa

Contractes

Òrgan responsable (Consell directiu)

Relació de contractes subscrits amb administracions públiques

Contracte de concessió administrativa ARENYS DE MAR 11.2.02
Contracte de concessió administrativa ARENYS DE MAR apliació a 25 anys 26.6.02
Contracte de concessió administrativa BARCELONA 15.7.98
Contracte de concessió administrativa SABADELL 8.6.01
Contracte de concessió administrativa SALT 13.7.01 b
Contracte de concessió administrativa SALT 13.7.01
Contracte de concessió administrativa SALT pistes de pàdel 25.6.13
Contracte de concessió administrativa SANT CELONI 14.9.05
Notificació ampliació concessió SANT CELONI 3.9.15
Contracte de concessió administrativa VALL D'HEBRON 13.11.18
Ajuts i subvencions públiques 2020

Conveni UFEC - SGE 2020

Ajuts i subvencions públiques 2019

Conveni UFEC - SGE 2019

Conveni diputació 2019 INSERSport

Conveni diputació 2019 Oficines de clubs

Ajuts i subvencions públiques 2018

Conveni AJ Alcanar 2018

Conveni Diputació 2018

Subvenció Comunicació 2018

Conveni UFEC - SGE

Ajuts i subvencions públiques 2017

Conveni Diputació Barcelona 2017

Conveni CCE 2017

Addenda conveni IBE

Ajuts i subvencions públiques 2016

Relació d'ajuts i subvencions rebudes 2016

Conveni SGE UFEC 2016 signat 30-11-2016
Premi Corre per compromís 2016
Conveni Diputació Barcelona 2016 i 2017
Conveni Aj. Vidreres
Conveni Aj. Banyoles
Ajuts i subvencions públiques 2015

Relació d’ajuts i subvencions rebudes 2015

Conveni amb Diputació i UFEC novembre 2015
Conveni SGE UFEC 2015 signat 30.9.15

Conveni IBE - UFEC 2015

Ofertes i concursos

Ofertes

No hi ha cap oferta disponible en aquest moment.

Concursos

Programa de Compliance i Segell d'Entitat Ètica Esportiva de la UFEC - Contractació prestador de serveis 2021-2022

Ajuts per a la digitalització d’instal·lacions esportives municipals mitjançant dispositius de producció automàtica

FORMULARI - Ajuts per a la digitalització d’instal·lacions esportives municipals mitjançant dispositius de producció automàtica