Informació Institucional

Codi ètic i de conducta

Missió, visió i valors

Normativa aplicable

Decret 55.2012

Decret 1.2000

Decret 58.2010

Ley 49.2002

Llei 4.2008

Estatuts i número de registre de l’entitat

Resolució al Registre de Grups d'Interés

Estatuts

Composició dels òrgans de govern i delegats

Assamblea General

Comissions assessores

Comissió Econòmica
Comissió de Dona Dirigent i Esport
Comissió per la Llengua

Consell directiu

Organigrama

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Pla d'activitats anuals vigent (2023)

Pla d'activitats anuals 2022

Pla d'activitats anuals 2021

Pla d'activitats anuals 2020

Pla d'activitats anuals 2019

Pla d'activitats anuals 2018

Pla d'activitats anuals 2017

Comptes anuals 2023

Informe auditoria

Comptes anuals 2022

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Comptes anuals 2021

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Comptes anuals 2020

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Comptes anuals 2019

Informe auditoria

Memòria econòmica

Memòria comptable

Gestió Administrativa

Contractes

Òrgan responsable (Consell directiu)

Relació de contractes subscrits amb administracions públiques

Contracte de concessió administrativa ARENYS DE MAR 11.2.02
Contracte de concessió administrativa ARENYS DE MAR apliació a 25 anys 26.6.02
Contracte de concessió administrativa BARCELONA 15.7.98
Contracte de concessió administrativa SABADELL 8.6.01
Contracte de concessió administrativa SALT 13.7.01 b
Contracte de concessió administrativa SALT 13.7.01
Contracte de concessió administrativa SALT pistes de pàdel 25.6.13
Contracte de concessió administrativa SANT CELONI 14.9.05
Notificació ampliació concessió SANT CELONI 3.9.15
Contracte de concessió administrativa VALL D'HEBRON 13.11.18
Ajuts i subvencions públiques 2023

Conveni UFEC - SGE 2023

Subvenció Foment Institut Barcelona Esports

Subvenció Departament d'Exteriors

Subvenció Departament de Cultura

Contracte de Serveis Loteries de Catalunya

Contracte de Serveis FGC

Ajuts i subvencions públiques 2022

Conveni UFEC - SGE 2022

Subvenció Foment Departament de Cultura

Subvenció Diputació de Girona

Subvenció Departament d'Exteriors

Subvenció IBE

Ajuts i subvencions públiques 2021

Conveni UFEC - SGE 2021

Ajuts i subvencions públiques 2020

Conveni UFEC - SGE 2020

Ajuts i subvencions públiques 2019

Conveni UFEC - SGE 2019

Conveni diputació 2019 INSERSport

Conveni diputació 2019 Oficines de clubs

Ofertes i concursos

Ofertes

No hi ha cap oferta disponible en aquest moment.

Concursos

Contractació de serveis de transport, estada i manutenció d'esportistes participants en la Setmana Catalana de l'Esport 2023

Contractació de serveis de transport, estada i manutenció d'esportistes participants en la Setmana Catalana de l'Esport 2022

Programa de Compliance i Segell d'Entitat Ètica Esportiva de la UFEC - Contractació prestador de serveis 2021-2022

Ajuts per a la digitalització d’instal·lacions esportives municipals mitjançant dispositius de producció automàtica

FORMULARI - Ajuts per a la digitalització d’instal·lacions esportives municipals mitjançant dispositius de producció automàtica